Firmowa pomoc ABC
Zakładasz nową firmę? Przyjdź, pomożemy Ci.

Dla osób fizycznych

Orientacyjna oferta cenowa na usługi świadczone przez biuro DKS.

  • Rozliczenie podatkowe nowy klient € 50
  • Rozliczenie podatkowe staly klient € 40
  • Dodatki/toeslagen  od € 30
  • Zasiłki od € 40
  • Polisy ubezpieczeniowe € 50
  • Tłumaczenie pism/konsultacje telefoniczne od € 15
  • Asysta na spotkaniach poza biurem od € 50

Aktualności

Zmiany

Uwaga na zmiany w rozliczeniu za 2015 rok!
Wymagane jest dostarczania kopii PIT36 z załącznikiem ZG dla rozliczeń za rok 2015 oraz zaświadczenie o zarobkach za 2015 rok. Zaświadczenie powinno zostać wypełnione przez klienta i przedłożone do podbicia we właściwym mu polskim Urzędzie Skarbowym. Zaświadczenie w oryginale zostanie przesłane do Belastingdienst. Niedopełnienie tej formalności będzie skutkować nieprzyjęciem deklaracji podatkowej lub odmówieniem prawa do ewentualnych ulg i niekorzystnym wynikiem rozliczenia.

Nowa strona WWW

Witamy na naszej nowej stronie. Zapraszamy !